Ølgod Skoles værdigrundlag

Trivsel - Læring - Fællesskab

På Ølgod Skole betyder trivsel at:

 

  • vi arbejder aktivt for, at alle elever skal have en hverdag med trivsel og tryghed

  • vi accepterer ikke mobning og arbejder forebyggende

  • vi udvikler positive og inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever trives og motiveres

På Ølgod Skole betyder læring at:

  • vi leverer undervisning af høj kvalitet med mulighed for både faglig, social- og samfundsmæssig læring
  • vi tilrettelægger læringsforløb, som i videst muligt omfang tager afsæt i videnskabelig evidens
  • vi arbejder for, at den enkelte elev og klassen bliver udfordret og udvikler sig til livsduelige mennesker

 

På Ølgod Skole betyder fællesskab at:

  • vi skaber en hverdag, hvor alle elever er en del af skolens fællesskaber med anerkendelse og accept

  • vi prioriterer højt, at både elever og forældre er en aktiv del af fællesskabet – både i klassen og på skolen

  • vi er bevidste om, at vi er hele områdets skole, hvorfor samspil og samarbejde med lokalsamfundet har høj værdi