Rygeregler

Der må ikke ryges på skolens område. Forbudet gælder såvel ude som inde og gælder både for cigaretter og e-cigaretter hele døgnet rundt og alle ugens syv dage.

Forbudet gælder også skolens fritidsbrugere, der skal forlade skolens område, hvis de vil ryge. Skolens område inkluderer alle legepladser, grønne områder, boldbaner og parkeringspladser. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til at vise hensyn til vore naboer. Vi håber, at vi ved fælles hjælp kan overholde reglerne til glæde for vore børn og unge.